Saturday, December 19, 2009

Sifat Seorang Guru

Pemikir Islam, Muhammad Athiyah al-Abrasyi (1970) dalam bukunya; DASAR-DASAR POKOK PENDIDIKAN ISLAM mengemukakan beberapa sifat yang harus dimiliki oleh para mualim iaitu;
1) ZUHUD; Tidak mengutamakan kebendaan dan mengajar serta mendidik kerana mencari keredhaan Allah s.w.t semata-mata.

2) Kebersihan guru meliputi seluruh aspek tubuh badan dan jiwa.

3) IKHLAS dalam pekerjaan.

4) Bersikap PEMAAF kepada murid dan menahan diri dari perasaan marah.

5) Harus mengetahui tabiat murid daripada aspek pembawaan, kebiasaan dan pemikiran

6) Harus menguasai matapelajaran yang hendak disampaikan dan memperdalamkan pengetahuannya sehingga mampu memberikan yang terbaik

Sumber: Buletin IPGM KIK

No comments:

Post a Comment